Magasins diététiques et biologiques

Phone number(s) Fax Web+Email
Naturmaart
Centre Commercial Les Arcades
L-6940 Niederanven
26 88 95 15 www.naturmaart.lu

23, route de Luxembourg
L-7240 Bereldange
Buttik vum Sei
4, am Clemensbongert
L-9158 Heiderscheid
26 88 95 15 www.pallcenter.lu

Alavita
Centre commercial Laangwiss 2
7, rue Glesener
L-6131 Junglinster
26 78 00 91 26 78 00 92 www.alavita.lu

Nature Elements
17B, rue des Joncs
L-1818 Howald
27 48 99 73 www.naturelements.lu

Nature Elements - Karblumm 1, place St. Michel
L-7556 Mersch
32 92 62
Nature Elements - Am'Garage 70, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
27 48 99 73
Ourdaller Produkter  Natur pur vun der Our
2, am Eck
L-9757 Kalborn
99 85 13 /
691 99 85 13


Mullebutz
1, rue Auguste Charles
L-1326 Luxembourg
29 02 91 29 02 89 www.mullebutz.lu

Bio marchés NATURATA
189, route de Burange
L- 3429 Dudelange
51 47 69 51 47 69 30 www.biog.lu
www.naturata.lu/de/geschaefte/
www.bio-at-home.lu
www.naturata.lu

50, rue Laduno
L-9147 Erpeldange
81 74 22-33 81 74 22-44
70, route de Belval
L-4024 Esch-sur-Alzette
27 80 30 33
8, rue de l’Avenir
L-3895 Foetz
26 55 31 33 26 55 31 44
10a, Duarrefstrooss
L-9755 Hupperdange
99 75 08
161, rue de Rollingergrund
L-2440 Luxembourg
44 78 77 44 78 77 44
486a, route de Longwy
L-1940 Luxembourg-Merl
27 35 12 33 27 35 12 44
13, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
26 15 17 33 26 15 17 31
187A, route de Luxembourg
L-7540 Rollingen/Mersch
27 03 06 21
30, route d'Arlon
L-8399 Windhof
27 32 82 33
Naturstiffchen Knuewelek
9, rue Glesener
L-1631 Luxembourg
48 14 62

Natureshop
9 Marbuergerstrooss
Marnach
26 90 33 82 www.natureshop.lu