Restitutie voor voedingsadvies

Restitutie voor voedingsadvies

Sinds 1 januari 2019 worden alle handelingen uitgevoerd door een geregistreerde diëtist (met een providercode) en voorgeschreven door een arts als onderdeel van de zorg voor coeliakie (of andere geplande pathologie) in de overeenkomst) worden vergoed door het National Health Fund (CNS) of een ander bevoegd openbaar ziekenfonds.

Onderhandelingen over terugbetaling zijn gemaakt tussen de Luxemburgse Vereniging van Diëtisten (ANDL) en het CNS. Dankzij de interventie van ALIG staat coeliakie op de lijst van 13 pathologieën waarvoor financiële steun is gepland..

In het geval dat een ALIG-lid al een afspraak wenst te maken voor dieetconsulten, adviseren wij u dit te doenwacht tot eind maart. Inderdaad, om de goede werking van deze procedure te garanderen (recept opgesteld door een arts en diëtische zorg door een diëtist), en om de kwaliteit van het advies te garanderen in geval van een dieet ALIG is glutenvrij en heeft verschillende acties ondernomen.

  • In een eerste stap informeerde het ANDL zijn leden over de procedures voor het verkrijgen van de serviceprovidercode, over de terugbetalingsprocedure met het CNS, over facturering met hun patiënten, enz. De president en de administratief medewerker van ALIG woonden deze bijeenkomst bij.
  • Vervolgens, in nauwe samenwerking tussen ANDL en ALIG, specifieke permanente educatie gedurende een periode van 8 uur, ontwikkeld door een diëtist die gespecialiseerd was in het glutenvrije dieet. Het vindt plaats op 2 maart 2019 en wordt georganiseerd voor geïnteresseerde diëtisten.
  • ALIG zal een lijsten, beschikbaar voor raadpleging op ons secretariaat, met de contactgegevens van de diëtisten aanbevolen voor de opvolging van mensen met coeliakie. Gezondheidsprofessionals die een specifieke training hebben gevolgd in verband met coeliakie, waaronder die welke net door ANDL en ALIG is ontworpen, kunnen op deze lijst worden opgenomen.

We vragen u daarom om wat meer geduld - de ALIG zal u eind maart meer informatie verstrekken. Houd er voor alle doeleinden rekening mee dat de website van de CNS geeft al een bepaalde hoeveelheid informatie.